Europese nertsen terug naar de natuur

Het Gaia Nature Fund riep het jaar 2018 uit tot “Jaar van de Nerts”. Dankzij de verkoop van speciale nertsenpins, werd maar liefst € 10.000,- ingezameld. Met dit bedrag kan Foundation Lutreola op het eiland Hiiumaa in Estland 10-15 nieuwe kikkerpoelen aanleggen. De kikkers die daarin gedijen, vormen een belangrijke voedselbron voor de bedreigde Europese nerts, waardoor de populatie nertsen op het eiland kan groeien. Jaarlijkse donaties zijn belangrijk; daarom steunt het GNF Stichting Lutreola al sinds 2005.

Sinds 2005 heeft het Gaia Nature Fund al  €19.500 gedoneerd aan Stichting Lutreola. 

Bedreiging

Amerikaanse neef

De belangrijkste bedreiging voor de Europese nerts is de aanwezigheid van de Amerikaanse nerts. Mensen haalden deze exoot in 1926 naar Europa voor de bontkwekerij. Ze werden bewust losgelaten, of ontsnapten per ongeluk. Amerikaanse nertsen bleken hier goed te kunnen overleven. Zo goed, dat de Europese nerts langzaam maar zeker verdween. De Europese nerts is namelijk kleiner, plant zich minder snel voort en heeft een meer specifiek dieet dan de Amerikaanse nerts.

 

Hoewel je zou denken dat bont ‘uit de tijd’ is, is niks minder waar. Sinds begin van deze eeuw groeit deze industrie juist sterk. Het verbod op nertskwekerijen (zoals in Nederland en het Verenigd Koninkrijk) lijkt positief, maar het is helaas niet de oplossing. De vraag naar nertsenbont gaat immers onverminderd door. Daarom verhuizen bontkwekers hun bedrijf simpelweg naar landen met minder strenge regels en met een grote biodiversiteit. Als daar nertsen ontsnappen, zijn de gevolgen niet te overzien.

Verspreidingsgebied

Europese nertsen kwamen van oorsprong in grote delen van Europa voor. Maar ze verdwenen bijna compleet door de invasieve Amerikaanse nerts. Door de inzet van diverse organisaties worden niet alleen in Estland, maar ook in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Roemenië weer nertsen gekweekt en uitgezet in de natuur.

Verspreiding

Hoe kunnen we de verspreiding van Amerikaanse nertsen een halt toeroepen? De beste manier lijkt het voorkomen van nieuwe ontsnappingen. Daarom moeten de huisvestingseisen op Europees niveau aangescherpt worden. Bovendien: als er toch een nerts ontsnapt, zou het betreffende bedrijf de schade moeten betalen. Een verbod om nertsenkwekerijen in ecologisch kwetsbare gebieden te vestigen ligt ook voor de hand, evenals het verwijderen van Amerikaanse nertsen die reeds in die gebieden leven. In Schotland en Spanje zijn al goede ervaringen opgedaan om dit met hulp van de lokale bevolking radicaal aan te pakken. Er is dus hoop voor de Europese nerts!

Uitzet in het wild

Uitzet Europese nertsen in de natuur
Uitgezette nerts
Jonge Europese nertsen geboren in het wild

Uitzet en reïntroductie

Als de Amerikaanse nerts eenmaal ‘voet aan de grond’ heeft gezet, is het heel moeilijk om de soort te elimineren. Maar dankzij het werk van Foundation Lutreola gaat het op het eiland Hiiumaa (voor de kust van Estland) weer goed met de populatie Europese nertsen. Hiervoor is echter flink wat werk verzet.

In 1992 werd bij de dierentuin van Talinn een speciaal kweekcentrum voor nertsen opgezet. Het doel: de Europese nerts voor de toekomst behouden. Ondertussen werden de bedreigende Amerikaanse nertsen van het eiland Hiiumaa verwijderd. In 2001 werden de eerste nertsen uitgezet op Hiiumaa. Ondanks diverse tegenslagen, werden daar in 2013 weer voor het eerst in het wild nertsen geboren. En die redden zich zo goed, dat het in 2017 voor het eerst in 16 jaar niet nodig was om extra nertsen vanuit gevangenschap op het eiland uit te zetten.

 

Dit betekent echter niet het einde van het beschermingsproject in Estland. Voor een gezonde wilde populatie, moet de genetische diversiteit namelijk groot genoeg zijn. Daarom startte Lutreola in 2017 een genetisch onderzoek, om de diversiteit van de wilde populatie te vergelijken met die in gevangenschap. Bovendien treft de stichting voorbereidingen om in 2019 op een tweede eiland (Saaremaa, dat twee keer zo groot is als Hiiumaa) nertsen uit te gaan zetten. Daarom gaat de fok in het kweekcentrum ook gewoon door; in 2017 werden maar liefst 35 jongen geboren.

€10.000
Van het €10.000 doel.
Resultaten
Resultaat

Het resultaat

Het Gaia Nature Fund kon een prachtige cheque van maar liefst € 10.000,- overhandigen aan Tiit Maran, de oprichter van Foundation Lutreola. 
Het bedrag zal gebruikt worden om het leefgebied van de Europese nertsen nog verder te verbeteren en uiteindelijk ook meer Europese nertsen uit te zetten in het wild!

 

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO