Bedreigingen

Kamelenraces

Kamelenraces zijn erg populair in Mongolië. Dat klinkt onschuldig, maar de snelste kamelen zijn een kruising tussen een wilde kameel en een gedomesticeerde kameel (die minder chagrijnig zijn dan wilde kamelen). Om top-racers te kweken, worden dus wilde kamelen uit de natuur gehaald. Op een populatie van een paar honderd wilde dieren, is elke kameel er eentje teveel. Daarnaast wordt het leefgebied waarin de wilde kamelen leven steeds kleiner. Gelukkig wordt dit gebied momenteel wel intensief beschermd.  

Verspreidingsgebied

Kamelen staan bekend als lastdier in de woestijn. Wist je dat de wilde kameel oorspronkelijk uit de woestijnen van Mongolië en China komt? Op de kaart hieronder is te zien dat het verspreidingsgebied van de wilde kameel in Mongolië grenst aan China.

Verspreidingsgebied

Cameravallen

Cameravallen maken foto’s zonder dat daar een fotograaf aan te pas komt. Zo kunnen natuuronderzoekers en –beschermers de aanwezigheid van zeldzame dieren vastleggen zonder de dieren daarbij te storen. Dankzij cameravallen kan de verspreiding van kamelen ook in de meest onherbergzame gebieden bekeken worden. Zo kunnen ze de kamelen in de gaten houden zonder ze te storen en deze methode is ook veel minder tijdrovend dan wanneer zij zelf het veld in zouden moeten gaan. 

Kudde wilde kamelen
Cameraval 2

Praten met de lokale bevolking

De Zoölogische vereniging van Londen (ZSL) onderzoekt sinds 2009 het gedrag van wilde kamelen in Mongolië. De informatie die de cameravallen oplevert, wordt gebruikt om de juiste beschermingsmaatregelen te treffen voor de wilde kamelen. Middels educatie op scholen, media en persoonlijke gesprekken, laat ZSL aan de lokale bevolking zien wat de gevolgen van de kamelenraces zijn op de wilde populatie. Zo gaan ook zij de kamelen respecteren.

€3.000
Van het €3.000 doel.
Resultaten

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO