Blog: corona & natuurbehoud

Natuurbehoud tijdens een pandemie

Natuurbehoud is een kwestie van een lange adem. Want voordat het voor een bedreigde diersoort weer bergopwaarts gaat, moet er heel veel gebeuren. Het leefgebied moet geschikt worden gemaakt; bedreigingen te lijf gegaan. Er is steun van de nationale overheden en lokale beleidsmakers nodig. Draagvlak onder de lokale bevolking middels educatie, voorlichting en directe hulp is essentieel. Voor dergelijke zaken is veel tijd, geduld, subtiliteit en uiteindelijk ook veel geld nodig… Pas als aan al deze voorwaarden voldaan is, kan er naar het daadwerkelijke dier gekeken worden. En dat gaat (zeker in de beginjaren) vaak met vallen en opstaan… Maar ook daarna blijft het vaak een wankel evenwicht, dat door een kleine verstoring uit balans raakt. Het beschermen van bedreigde dieren vergt dan ook grote toewijding van de betrokkenen. En daar hebben we zowel vanuit het Gaia Nature Fund als GaiaZOO heel veel respect voor!

Een voorbeeld van een verstoring is/was de wereldwijde pandemie die COVID-19 veroorzaakte. De geldstromen voor veel projecten raakten daardoor verstoord…

In deze blog lees je hoe diverse projecten te lijden hebben onder COVID-19 en hoe het GNF probeert te helpen.

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO