Bewustwording voor de berberaap

In de natuur leeft de berberaap alleen nog in de ruige gebergtes van Marokko en Algerije. Er zijn echter steeds minder berberapen. Daarom riep GaiaZOO het jaar 2017 uit tot “jaar van de berberaap”. Dit leverde een bedrag van ruim 20.000 euro op, dat werd gedoneerd aan het BMAC project in Marokko. Het GNF steunt dit project langdurig, om zo de laatste wilde berberapen te helpen. Help jij ook mee?

In de ruige gebergtes van Marokko en Algerije leven de laatste berberapen. Maar door menselijke invloeden zijn er steeds minder. Het BMAC project beschermt hen in Marokko op verschillende manieren. Het GNF steunt dit project langdurig en substantieel. Wist je dat de voorouder van de berberaap lang geleden in Limburg leefde?

Het GNF steunt dit project sinds 2017. Totale bijdrage € 65.191

Bedreigingen
Bedreigingen

Toerisme en handel…

De leefgebieden van berberapen worden door houtkap, akkerbouw en veeteelt steeds kleiner. Door het verdwijnen van bos, kunnen berberapen ook niet meer van de ene naar de andere groep verhuizen. En dat is belangrijk om inteelt te voorkomen en de apen (genetisch) gezond te houden.

Bovendien worden berberapen nog steeds veel gevangen om als huisdier te houden. Dat komt deels omdat pasgeboren berberapen een hoog aaibaarheidsgehalte hebben. In grote Marokkaanse steden dienen ze ook als vermaak voor toeristen. 

Brede aanpak

Het BMAC project (Barbary Macaque Awareness and Conservation) beschermt de berberaap door…

  1. … de lokale bevolking en toeristen te informeren dat berberapen niet in een kooi of aan een ketting horen.
  2. … berberapen terug in de natuur te plaatsen.
  3. … onderzoek naar berberapen in Marokko.
  4. … alternatieve inkomsten voor de lokale bevolking, zodat ze geen berberapen meer hoeven te vangen voor de verkoop of het toerisme


    Kijk op http://www.barbarymacaque.org/ voor meer informatie over alle werkzaamheden van BMAC.

Ook jij kunt helpen!

Ga je op vakantie naar Marokko of Gibraltar? Ga dan NIET met de apen op de foto, want zo draag je bij aan de illegale handel…

Voer wilde berberapen NIET. Daar worden ze erg ziek van en het verstoort de verhoudingen in de groep.

Verspreidingsgebied

Ruim twee miljoen jaar geleden leefde in het Limburgse Tegelen de voorouder van de huidige berberaap. Ook in andere delen van Europa zijn restanten van deze aap gevonden. Nog niet zo lang geleden, strekte het verspreidingsgebied van de huidige berberaap zich uit over grote delen van Noord-Afrika en zuidelijk Europa. Tegenwoordig zijn er echter alleen in het Atlas- en Rifgebergte van Marokko en in Algerije nog enkele groepen berberapen over...

Verspreidingsgebied

Cameravallen

Berberapen leven heel verspreid in ontoegankelijke terreinen zoals rotswanden, cederbossen en met struiken begroeide kliffen. Dankzij een donatie vanuit het Gaia Nature Fund kon BMAC cameravallen aanschaffen. Daarmee onderzoeken ze waar de berberapen in Marokko precies leven, hoeveel groepen er zijn en wat de groepssamenstelling is. Met deze kennis kan BMAC de berberapen nog beter beschermen.

Cameraval 1
Cameraval 2
Cameraval 3
Apenbus...

Momenteel is het BMAC dringend op zoek naar sponsors voor de aanschaf van een nieuwe 4x4 Landrover. De huidige ‘apenbus’ is na jarenlange trouwe dienst helemaal op. Zonder dit vervoermiddel kunnen medewerkers van BMAC gee3n enkele van hun essentiële werkzaamheden meer uitvoeren… Alle extra donaties zijn dus van harte welkom! 

Elektriciteit en Educatie

Het BMAC heeft in 2017 een educatief centrum gebouwd dat grenst aan het leefgebied van de berberapen in Bouachem, Marokko. Vanwege beperkte middelen duurde het jaren voordat het centrum af is. Anno 2020 is het zelfs nog steeds niet op het elektriciteitsnet aangesloten en zijn de medewerkers afhankelijk van generatoren die soms ook niet werken. Hoewel je zou denken dat zonne-energie in Marokko toereikend zou zijn, is dat gedurende het grootste deel van het jaar niet het geval... Betrouwbare elektriciteit zou BMAC dan ook heel veel mogelijkheden om educatie en onderzoek uit te voeren. Bovendien zal het er aan bijdragen dat lokaal toerisme opgestart kan worden wat voor verdere financiering kan zorgen. Daarnaast levert het aanzien bij lokale gemeenschappen en overheden. Om al deze doelen te kunnen bereiken, heeft het Gaia Nature Fund in 2020 een donatie van € 15.000,- gedaan. Daarmee kan BMAC de volledige kosten van de aanleg van de stroomvoorziening bekostigen en komt zij een grote stap verder.

Het verhaal van Sian Waters, oprichter en directeur van BMAC

Bericht uit het veld

Toen ik in 2004 in noord Marokko arriveerde om te onderzoeken hoeveel berberapen er nog waren, had ik geen idee waar ik aan begon. Na dagen klimmen en klauteren over rotsen en door struikgewas, in totaal afgelegen gebieden, begreep waarom er de afgelopen 20 jaar geen andere onderzoek naar berberapen was gedaan… Wat me verder op viel is dat de berberapen doodsbang voor ons waren – waarschijnlijk het gevolg van vervolging door mensen. Dit intrigeerde me zo, dat ik de berberapen sindsdien niet meer lol heb gelaten - ondanks de ontberingen …

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO