Nieuwe huisstijl voor GaiaZOO. Het doorvoeren van alle huisstijlelementen vergt veel tijd. Dat geldt vooral voor onze website. Voor het einde van het jaar staat onze nieuwe website online. Houd het in de gaten! Lees meer.

Acties voor de Afrikaanse wilde hond

Honderd jaar geleden leefden er nog zo’n 50.000 Afrikaanse wilde honden. Tegenwoordig zijn dat er nog maar 6.600. De grootste bedreiging vormt de mens. Jaarlijks sterven veel Afrikaanse wilde honden in strikken, door jacht, aanrijdingen en ziektes die huishonden overbrengen. Painted Dog Conservation zet zich sinds 1992 in voor de bescherming van deze soort in Zimbabwe. Ze doet dit via onderzoek, opvang, anti-stroperij teams en educatie aan de lokale bevolking. Ontdek alles over het succes van de brede aanpak van PDC.

Valstrikken vormen een bedreiging voor Afrikaanse wilde honden. Hiervan maken kunstenaars draadkunstwerken. Die kun je in onze ZOOvenirshop kopen. Zo help je de Afrikaanse wilde hond!

Het Gaia Nature Fund steunt de uiteenlopende werkzaamheden van PDC sinds 2005bijna jaarlijks. Totale bijdrage € 74.126,-

IUCN status: bedreigd

Bekijk het filmpje om te zien hoe dankbaar de medewerkers van PDC zijn met alle steun die ze krijgen!

 

 

Onderzoek
Het begon allemaal in 1990, toen Greg Rasmussen in Zimbabwe onderzoek deed naar slangen. Greg was als kind daar opgegroeid, maar voor school en studie naar Engeland gegaan. Toen hij jaren later terug kwam, viel hem op dat er bijna geen Afrikaanse wilde honden meer waren. Daarmee verschoof zijn aandacht snel van de slangen naar de honden. Greg wilde weten wat de oorzaken van de teruggang waren; en wat hij daar aan zou kunnen doen. Zijn onderzoek toonde aan dat bewuste vervolging door boeren, aanrijdingen en per ongeluk in strikken kwamen de belangrijkste oorzaken waren. Onderzoek aan de poep liet zien dat Afrikaanse wilde honden geen vee eten. Boeren hoeven dus niet bang te zijn voor dit roofdier.

Educatie
Draagvlak onder de lokale bevolking is essentieel voor een groot beschermingsproject. Educatie is daarin de sleutel tot succes. Via bijeenkomsten krijgen boeren en lokale gemeenschappen informatie over de Afrikaanse wilde hond en zijn rol op de savanne. PDC verzorgt daarnaast ook computer cursussen en helpt de bewoners met duurzame landbouw. Voor leerlingen op de basisschool ontwikkelde PDC ook speciale programma’s. Zo zijn er natuurbehoud groepen opgericht die in en op school actief zijn ten gunste van dier en natuur. Heb meest bijzondere zijn echter de Bush Camps. Hierin verblijven leerlingen van de 20 omringende scholen vier dagen op het centrum van PDC. Per jaar kunnen zo’n 1.000 kinderen 11 jaar oud deelnemen. Ze leren via biologielessen, kunst, dans en een excursie in de bush van alles over de Afrikaanse wilde hond en zijn rol op de savanne. Je zou misschien denken dat Afrikaanse kinderen dagelijks wilde dieren zien, maar dat is vaak niet het geval. En de ervaringen die ze hebben zijn doorgaans negatief; zoals een kudde olifanten die gewassen vernielen, of leeuwen die vee opeten. Voor de meeste deelnemers aan het Bush Camp geldt echter dat ze nog nooit een giraffe gezien hebben! Deze kampweek is voor velen een levens veranderende ervaring. Diverse kinderen van toen, zijn jaren later teruggekeerd naar en werken nu voor PDC.

Opvang
Als een dierpopulatie nog maar heel klein is, moet elk individu een kans krijgen om in leven te blijven. Daarom werd al snel een opvangcentrum gebouwd, waar de gewonden, zieke en verweesde honden heen konden. Met intensieve medische zorg werden sindsdien al honderden gewonde honden opgelapt en weer uitgezet in de natuur. In een enkel geval konden zelfs meerdere individuen tegelijkertijd naar een nieuw leefgebied gebracht worden! Voor een paar ernstig gewonde dieren bleek volledig herstel niet mogelijk. Zij blijven de rest van hun leven bij het centrum van PDC en vervullen richting de bezoekers de rol van ambassadeur van hun wilde soortgenoten– net zoals de wilde honden in GaiaZOO eigenlijk dus!

Anti-stropers teams
Stroperij voor de eigen vleesconsumptie, of om lokaal te verkopen, is primair gericht op hoefdieren. Maar de strikken die stropers gebruiken zijn niet selectief. Afrikaanse wilde honden leggen per dag tientallen kilometers af. De kans dat zij in strikken terecht komen is daardoor extra groot. Er zijn echter ook professionele, georganiseerde stropers. Die richten zich op neushoorns, in de hoop om via de hoorn groot geld te verdienen. Deze stropers werken vaak met gif in waterpoelen, waardoor alle dieren die ervan drinken dood gaan. Door Corona valt toerisme weg en stijgt de armoede onder de lokale bevolking. Veel mensen worden daardoor verleid tot stroperij, of gaan noodgedwongen stropen.

Om de wilde honden en andere dieren te beschermen, heeft PDC anti-stropers brigades opgericht. Per jaar redden de anti stroperij teams gemiddeld 3.000 dieren, waardoor de betreffende populaties kunnen groeien. Ze verwijderen niet alleen valstrikken, maar redden ook nog levende dieren uit het dodelijke ijzerdraad. Daarnaast houden ze dankzij patrouilles alle illegale activiteiten in de regio in de gaten en verrichten arrestaties.

Beschermende middelen
Als Afrikaanse wilde honden in een valstrik komen, gaat 85% daarvan dood. Om de honden tegen het dodelijke ijzerdraad te beschermen, ontwikkelde PDC een speciale halsband. De stekels op deze halsband voorkomen dat de strik zich strak kan trekken rond de nek, waardoor de sterftekans daalde naar 15%. Bovendien zit in de halsband een zender verwerkt, zodat onderzoekers het dier via GPS signalen kan volgen en bij problemen eerder kan optreden. Ook de reflecterende laag op de halsband redt hondenlevens: als de hond een weg oversteekt, valt hij in het donker beter op dan honden zonder halsband die licht weerkaatst. Om de kans op verkeersslachtoffers nog meer te beperken, staan op bekende oversteekplaatsen opvallende verkeersborden die de automobilisten waarschuwen.

Kunst uit stroperij
Elk jaar verwijderen de anti-stropers teams zo’n 3.000 valstrikken. Het ijzerdraad van de strikken wordt verzameld en daar maken kunstenaars mooie kunstwerken van. Om de cirkel rond te krijgen, worden deze kunstwerken in Europese dierentuinen  verkocht – ook in GaiaZOO). De kunstenaars van PDC krijgen per vervaardigd item een vaste vergoeding. Zo hoeven ook zij niet meer te stropen.

Honden helpen honden
Honden zijn belangrijk in de Zimbabwaanse samenleving en cultuur. Veel mensen hebben zelf honden, ter bescherming van huis en vee. Om zowel de eigenaren als de wilde honden te beschermen tegen ziektes, heeft PDC een inentingsprogramma opgezet. In 2018 heeft PDC bovendien speciale K9 snuffelhonden opgeleid. Zij helpen de anti-stroperij eenheden door met hun goede reukvermogen stropers vroegtijdig op te sporen. Waar nodig zullen ze agressieve stropers ook aanvallen. Zo beschermen ze niet alleen de Afrikaanse wilde honden en andere dieren, maar ook de anti stroperij medewerkers. Om de lokale bevolking bekend te maken met en draagvlak te creëren voor de (activiteiten van) de snuffelhonden, heeft PDC’s educatie medewerker een roadshow georganiseerd met zang en dans en educatie over PDC. Maar ook met een waarschuwing: deze honden houden illegale praktijken in de gaten… De snuffelhonden slaan op die manier dus een heel duidelijke brug tussen de lokale bevolking en de Afrikaanse wilde honden. Het GNF heeft deze bijzondere toegevoegde waarde dat we dit onderdeel van PDC in 2018 gesteund hebben.

Zo helpt het GNF
In de afgelopen jaren heeft het Gaia Nature Fund allerlei donaties aan PDC gedaan. Enkele voorbeelden: kleurmaterialen voor Bush Camp kinderen ; sponsorloop met basisschool in GaiaZOO om inkomsten voor PDC te genereren; donatie oude GaiaPark kleding voor de medewerkers van PDC in Zimbabwe.

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO