Flamingo Update – april 2020

Bijna een jaar geleden arriveerden ze: de 400 grote flamingo’s in GaiaZOO. Maar terwijl wij in Kerkrade uitkeken naar hun komst, kwam er minder leuk flamingo-nieuws uit Zuid-Afrika. Daar was een grote broedlocatie van de kleine flamingo getroffen door droogte. Vele kuikens werden getroffen.

Gelukkig kon dankzij de adequate acties ter plaatse een deel van de kuikens worden opgevangen. Mede dankzij de noodhulp die het Gaia Nature Fund schonk, konden de kuikens na maandenlange intensieve zorg zelfs weer worden uitgezet in de natuur! In november heb je hier kunnen lezen hoe het met deze uitgezette flamingokuikens ging.

Ook GaiaZOO kwam in actie: in mei startte het “Jaar van de Flamingo” met de speciale actie “Adopteer een Flamingo”. En velen van jullie hebben daaraan bijgedragen. Dankzij de flamingo adopties – en andere activiteiten in de ZOO – kon tot dusver een bedrag van maar liefst € 12.501,- worden ingezameld!

Maar het Jaar van de Flamingo is nog niet ten einde… we hebben nog een paar weken te gaan- dus zouden we met elkaar de magische € 15.000,- kunnen halen en zo de toekomst van de kleine flamingo in Zuid-Afrika zeker stellen?

“Adopteer een flamingo” en help voor slechts 10 euro mee.

jonge flamingo met pootring in GaiaZOO

Ondertussen in Zuid-Afrika

De Corona-crisis heeft wereldwijd z’n weerslag – zo ook in Zuid-Afrika. Voor de kleine flamingo’s betekent dit dat het erg rustig is in hun leefgebied Kamfers Dam. Normaal gesproken komen daar veel recreanten en vinden er allerlei bedrijfsmatige activiteiten rondom de zoutpan plaats. Maar nu is het er stil. Alleen de landeigenaar komt af en toe langs om te zien hoe het met de flamingo’s gaat.

Tijdens de wintermaanden heeft Birdlife Southafrica de uitgezette flamingokuikens – die dankzij de bijdrage van het GNF van gekleurde pootringen werden voorzien – nog wel goed in de gaten kunnen houden. Onderzoek liet zien dat er tijdens de koudste periode relatief weinig blauwgroene algen in het ondiepe water aanwezig was. Daarom hebben de uitgezette flamingo’s wat extra, speciaal flamingovoer gekregen. Enkele wilde jonge flamingo’s sloten zich bij de geringde jonge dieren aan.

In december keerden groepen kleine flamingo’s van alle kanten van het land (en zelfs daarbuiten) terug naar Kamfers Dam. Daardoor groeide het aantal kleine flamingo’s in de zoutpan tot maar liefst 70.000 (waartussen zich ook nog zo’n 3.000 grote flamingo’s begaven)! In deze massa werd het onmogelijk om de geringde jonge flamingo’s nog te onderscheiden.

 

Ondertussen in Zuid-Afrika

Draag jij voor slechts 10 euro ook je steentje bij om de toekomst van de kleine flamingo veilig te stellen? Adopteer een flamingo

Hoewel het er in november nog op leek dat de omstandigheden in de zoutpan dit jaar niet geschikt waren om te broeden (het was te droog), zag dat er in februari heel anders uit. In totaal hadden zo’n 5.000 koppels kleine flamingo’s een nest gebouwd. Maar door hevige regenval in maart steeg het water in de pan zodanig, dat de nesten overstroomden.

Dit benadrukt eens te meer dat natuurbescherming een kwestie van een lange adem is. Het opvangen en uitzetten van de getroffen flamingokuikens afgelopen jaar, is dan ook slechts een eerste stap. Om de soort voor de toekomst te behouden, is de regulatie van de hoeveelheid water in de zoutpan, maar ook de kwaliteit ervan, essentieel om een stabiele en veilige leefomgeving voor de dieren te creëren. Dit vereist niet alleen veel toewijding en kennis over de dieren, maar ook vele jaren werk, contacten met allerlei betrokkenen en vooral heel veel geld. Daarom wil het Gaia Nature Fund aan alle diersoorten die ze steunt langdurige hulp bieden.