045 567 60 70
Tijdens kantooruren

Europese otter (Lutra lutra)

Rode Lijst status: Verdwenen uit Nederland (2009)


otter

De Europese otter is een marterachtige en komt van oorsprong in bijna geheel Europa voor. Hij heeft een bruine, fluweelachtige vacht met een lichte onderkant. Otters hebben een gestroomlijnd, lang lichaam met een krachtige staart. Deze diersoort is nachtactief, maar laat zich overdag ook regelmatig zien. Gedurende de dag houdt de otter zich verscholen in een hol. Het zijn uitstekende zwemmers en kunnen wel vier minuten lang onderwater blijven. Otters jagen voornamelijk op vis, amfibieën, weekdieren en kleine zoogdieren.

Bedreiging

De Europese otter was in Nederland uitgestorven, maar is bezig met een opmars dankzij een de herintroductie in Noord Nederland van Wageningen Environmental Reseach (voorheen; Alterra). ARK Natuurontwikkeling zet zich in voor de bijplaatsing van otters om de genetische basis te verbreden en zo de opmars van de otter in Nederland een goede impuls te geven. Momenteel leven er naar schatting ongeveer 200 Europese otters in Nederland. Versnippering van het leefgebied, verkeer en milieuverontreiniging zijn de grootste bedreigingen voor de otter in Nederland.

Europese otter & GaiaZOO

In GaiaZOO is in 2015 achter de schermen een fokprogramma opgezet voor de Europese otter in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling. Hier werden reeds jongen otters geboren en afgelopen september is de eerste, in GaiaZOO geboren, otter in het wild uitgezet. De Europese otter uit GaiaZOO is genetisch heel belangrijk voor de Nederlandse populatie. De otter is namelijk onverwant aan de andere dieren in het uitgezetgebied. Nieuwe genen zijn belangrijk om een gezonde populatie te behouden. Ten behoeve van het fokproject is dit najaar ook het otterverblijf voor de schermen vernieuwd en aangepast.

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO