045 567 60 70
Tijdens kantooruren

Europese boomkikker (Hyla arborea)

Rode Lijst status: Bedreigd


boomkikker

Europese boomkikkers waren ooit ruim verspreid over Nederland, maar zijn sterk achteruit gegaan. Deze gras groene kikker wordt zo’n 5cm groot en heeft zuignapjes aan het uiteinde van zijn ‘vingers’ waarmee hij goed kan klimmen. Deze diersoort leeft voornamelijk op het land en is te vinden in bosrijke gebieden met veel struweel (braamstruiken e.d.). In de paartijd is de Europese boomkikker vaker in en rondom water te vinden. Hun dieet bestaat voornamelijk uit insecten.

Bedreiging

Door de verdwijning van zowel het leefgebied op het land en in het water door verstoring en vervuiling is het aantal boomkikkers sterk teruggelopen. Ook het verdwijnen van kleinschalig cultuurlandschap en het gebruik van pesticiden hebben invloed op het teruglopen van het aantal Europese boomkikkers in Nederland.

Boomkikkers & GaiaZOO

In limburgHUIS is op de benedenverdieping een geheel nieuw terrarium gebouwd voor de Europese boomkikker. Een soort die niet eerder te zien was in GaiaZOO. Mede door het herstel en ontwikkelingen van nieuwe leefgebieden door verschillende natuurorganisaties zoals Stichting RAVON gaat het in Limburg weer wat beter met de Europese boomkikker. De Europese boomkikkers in GaiaZOO zullen een ambassadeursrol vervulling voor hun soortgenoten in het wild. Door meer draagvlak te creëren voor de soort wordt het ook voor natuurorganisaties gemakkelijker om de soort te kunnen beschermen en te behouden in de Nederlandse natuur.

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO