Niet uit het wild
EEP fokprogramma

Niet uit het wild

Vaak denken mensen dat dierentuindieren uit de wilde natuur komen. Maar dat gebeurt al sinds de jaren tachtig niet meer. Waar komen ze dan wel vandaan? Uit andere dierentuinen!*

* Voor sterk bedreigde diersoorten worden af ten toe uitzonderingen gemaakt. Soms worden de laatste wilde individuen gevangen om in gevangenschap te kweken en de soort zo veilig te stellen voor de toekomst.

  • In 1988 werden de European Endangered species Programs opgezet: de EEPs.
  • Het doel: gezonde populaties diersoorten in dierentuinen behouden.
  • Voor bijna 400 diersoorten is er een EEP.
  • Per EEP-diersoort is er één coördinator die alle andere Europese dierentuinen adviseert over het kweken met die soort.
Ambassadeurs

Ambassadeurs

Door unieke ontmoetingen kun je in dierentuinen ervaren hoe bijzonder dieren zijn. Zo wordt een zaadje geplant waaruit liefde en respect voor de natuur kan groeien. Dierentuindieren zijn dus de ambassadeurs van hun wilde soortgenoten. Dankzij de EEP kunnen steeds meer dierentuindieren deze ambassadeursrol tot in lengte van dagen vervullen.

Bedreigde diersoorten
Gouden leeuwaap

Bedreigde diersoorten

Veel diersoorten worden in de natuur bedreigd. Sommige soorten leven nog wel in dierentuinen. Indien nodig kan een EEP een bijdrage leveren aan het in stand houden van de wilde populatie. Enkele diersoorten, zoals de gouden leeuwaap en het Przewalskipaard, zijn vanuit dierentuinen met succes weer terug gebracht naar hun natuurlijk leefgebied.  

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO