WITLIP PECARI

Tayassu pecari 

ALLES OVER DE WITLIP PECARI
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Sterke geur

Je ruikt witlip pecari’s eerder dan dat je ze ziet. Ze hebben namelijk een speciale geurklier op hun rug. Door elkaar te poetsen wordt deze klier gestimuleerd. De pecari’s verspreiden de geur niet alleen binnen hun groep, maar ook in de omgeving. Zo laten ze een geurspoor achter binnen hun territorium. Maar dit wordt ook opgepikt door roofdieren. Bij gevaar proberen witlip pecari’s zich groot te maken om hun belager te intimideren. Hierbij zetten hun lange rugharen helemaal rechtop. 

Eigenschappen van de witlip pecari

Icoon Taiga - Wit
Gebied
Rainforest
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Droog bos
Status
Kwetsbaar
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
13 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Omnivoor
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
14-40 kg
Icoon Grootte - Wit
Grootte
1 m
Icoon Draagtijd zoogdieren - Wit
Draagtijd
5 maanden
Icoon Aantal jongen zoogdieren - Wit
Aantal jongen
1-4 jongen
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Gemengde groep
Icoon Familie - Wit
Familie
Hoefdieren

Leefgebied

De witlip pecari komt voor in tropisch regenwoud en droog bos of savanne en leeft vaak in de buurt van water. In sommige delen van hun leefgebied komen ze ook voor langs de kust.  

Leefgebied

Grote groepen

Net als veel andere varkensachtige zijn witlip pecari’s sociale dieren. Ze leven in groepen van gemiddeld 100 pecari’s en soms worden groepen van wel 200 dieren gespot! In het droge seizoen is er minder voedsel te vinden. De grote groepen splitsen zich dan op in kleinere groepjes. Zo zorgen ze ervoor dat elk dier eten kan vinden.

Grote groepen

Landschapsarchitect

Witlip pecari’s hebben veel invloed op hun omgeving. Ze zijn in bijna alle lagen van het voedselweb terug te vinden. Ze zijn prooidier, maar ook roofdier en hebben een hele grote bijdrage in het verspreiden van zaden. Witlip pecari’s eten wel 144 verschillende soorten planten (en hun vruchten)! Ook help hun wroetgedrag om de grond vruchtbaar te houden. Het zijn de onmisbare landschapsarchitecten van het regenwoud 

Landschapsarchitect

Ontbossing

Ontbossing voor landbouw of veeteelt en jacht zijn de voornaamste oorzaken van de achteruitgang van het aantal witlip pecari’s. Deze kwetsbare diersoort heeft uitgestrekte stukken bos nodig om voldoende voedsel te vinden. Daarnaast zorgt ontbossing ervoor dat stropers de pecari’s makkelijker kunnen vinden. De laatste jaren is meer onderzoek gedaan naar witlip pecari’s waardoor hun leefgebied beter beschermd kan worden. Toch zijn er nog veel landen waar de beschermingsmaatregelen nog niet volstaan om de achteruitgang te stoppen.  

Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. De witlip pecari heeft de status ‘kwetsbaar’. Dat betekent dat hun aantal sterk achteruit gaat en de soort het risico loopt om bedreigd te worden. 

Kom je vandaag naar GaiaZOO?