MARMER TALING

Marmaronetta angustirostris

ALLES OVER DE MARMER TALING
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Lange tocht

Marmer talingen zijn trekvogels en maken in het voor- en najaar een lange trektocht. In het overwinteringsgebied komen ze in grote groepen samen. Soms zie je tot wel 2.000 marmer talingen bij elkaar!  

Eigenschappen van de marmer taling

Icoon Taiga - Wit
Gebied
Taiga
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Steppe- achtig gebied
Status
Kwetsbaar
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
Onbekend
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Onbekend
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
520g
Icoon Grootte - Wit
Grootte
41 cm
Icoon Broedtijd draagtijd vogels - Wit
Broedtijd
26 dagen
Icoon Aantal jongen vogels - Wit
Aantal eieren
4-12 eieren
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Groepen
Icoon Familie - Wit
Familie
Eend-achtigen

Leefgebied

Marmer talingen leven vooral in de buurt van droog, steppeachtig gebied nabij ondiep zoet of brakwater met dicht begroeide oevers en voldoende waterplanten.

Leefgebied

Bedreigd door vervuiling   

Door ontwatering voor landbouwgrond is zo’n 50% van het leefgebied van de marmer taling verdwenen. Vervuiling en droogte vormen een bedreiging voor de wateren waar ze nog leven. Om marmer talingen te beschermen zijn wetgeving, onderzoek en educatie van belang. 

Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. De marmer taling heeft de status ‘kwetsbaar’. Dat betekent dat het aantal marmer talingen in de natuur afneemt en de soort in de toekomst bedreigd kan worden.  

Bedreigd door vervuiling   

Warm nest 

Anders dan de meeste trekvogels vormen marmer talingen in het wintergebied al koppels. Ze blijven bij elkaar tot het vrouwtje begint te broeden. Ze bouwt het nest langs de oever op de grond. Zo is hij goed verscholen tussen de overhangende planten. Van binnen wordt het nest bekleed met gras en dons. Het vrouwtje broed alleen en beschermt de kuikens tot ze na ongeveer 1,5 maand kunnen vliegen.  

Warm nest 

Steentjes 

 Het lichaam van de marmer taling moet hard werken om plantaardig voedsel af te breken. Ze hebben geen bacteriën in hun verteringssysteem die hier bij helpen. Om de vertering beter op gang te brengen, eten marmer talingen en veel andere eenden af en toe kleine steentjes of grind. Deze malen de planten fijn in hun maag en zo kunnen ze meer voedingsstoffen op nemen.  

Steentjes 

Andere dieren uit de Taiga

Wil je weten welke dieren er nog meer in het bied Taiga wonen?

Kom je vandaag naar GaiaZOO?