GRIEL

Burhinus oedicnemus 

ALLES OVER DE GRIEL
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Nachtactief

Aan hun grote ogen kun je zien dat grielen vooral in de nacht actief zijn. Ze zoeken dan naar voedsel. Om prooien te pakken, rennen ze soms korte stukjes of springen in de lucht om vliegende insecten te vangen. Minder actieve prooien pakken ze rustig van de grond of uit planten.

Eigenschappen van de griel

Icoon Taiga - Wit
Gebied
Taiga
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Graslanden
Status
Veilig
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
18 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Omnivoor
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
410 gr
Icoon Grootte - Wit
Grootte
42 cm
Icoon Broedtijd draagtijd vogels - Wit
Broedtijd
25 dagen
Icoon Aantal jongen vogels - Wit
Aantal eieren
2 eieren
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Solitair
Icoon Familie - Wit
Familie
Steltloper- achtigen

Leefgebied

Grielen leven vooral in graslanden en steppes met open en stenige plekken. Ze komen ook voor in duingebieden.

Leefgebied

Samen zingen

In het voorjaar trekken grielen terug naar hun noordelijk geleden broedgebieden. Koppels blijven hun hele leven bij elkaar. Om de onderlinge band te versterken voeren ze in het holst van de nacht een baltsdans uit. Ook laten ze bij het vallen van de avond gezamenlijk een schrille, fluitachtige roep horen. Dit kan wel 30 minuten duren en hun gezang is in de verre omtrek te horen.

Wist je dat de Griel…zich overdag verscholen houdt tussen het gras of in de buurt van rotsen?

Acteren

Grielen verdedigen hun kuikens tegen roofdieren door met gespreide vleugels en staart te dreigen. Als dit niet werk, proberen de vogels het roofdieren te misleiden en doen ze net of ze gewond zijn. Soms rollen ze hierbij zelfs over de grond of staan ze wild te springen. Maar in sommige gevallen kiezen ze voor het hazenpaden en pakken grielen hun kuikens op om ze te verplaatsen.  

Griel zijkant ingezoomd

Andere dieren uit de Taiga

Wil je weten welke dieren er nog meer in het bied Taiga wonen?

Kom je vandaag naar GaiaZOO?