EUROPESE OTTER

Lutra lutra

ALLES OVER DE EUROPESE OTTER
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Grootste zoetwater roofdier

Met de terugkomst van de Europese otter zijn onze wateren weer een natuurlijk roofdier rijker! De Europese otter staat in Nederland aan de top van de voedselketen als één van de grote roofdieren in ons land. Zelf grote roofvissen zoals de snoek staan op het menu van de otter.

Eigenschappen van de Europese otter

Icoon Taiga - Wit
Gebied
Taiga
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Rivieren, moerassen, meren, kustgebied
Status
Gevoelig
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
12 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Carnivoor (vleeseter)
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
7-15 kg
Icoon Grootte - Wit
Grootte
65-85 cm, staart 35-52 cm
Icoon Draagtijd zoogdieren - Wit
Draagtijd
2 maanden
Icoon Aantal jongen zoogdieren - Wit
Aantal jongen
2-3 jongen
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Solitair
Icoon Familie - Wit
Familie
Marterachtigen

Leefgebied

De Europese otter leeft in rustige oeverzones met beschutting van allerlei soorten stromende wateren zoals: meren, plassen, rivieren, moerassen maar ook langs kusten met zoet- en zoutwater.

Leefgebied

Schoon water

In de vorige eeuw kwam de Europese otter veel voor in Nederland. Door onder andere vervuiling, jacht en verkeersongelukken stierven ze uit in ons land. In 2002 zijn er weer otters geherintroduceerd. Het verbieden van de jacht, wetgeving voor betere waterkwaliteit en natuurherstel helpen bij het behouden van de otter. Ook worden op plekken waar otters en verkeer samenkomen speciale oversteekplaatsen voor de dieren aangelegd.

Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. De Europese otter heeft de status ‘gevoelig’. Dat betekent dat hun aantallen wereldwijd af nemen, maar de soort nog niet direct in gevaar is.

Europese otter eet vis in GaiaZOO

Wist je dat… alleen de luchtbubbels die tussen hun vacht omhoog komen verraden waar de otter zwemt?

Bubbels

Rond de schemering worden otters wakker en gaan ze op jacht. Ze zoeken in het water naar eten. In troebel water is het lastig om prooien te spotten. Daarom vertrouwen ze op hun gevoelige snorharen en voorpoten. Als ze duiken sluiten ze hun oren en neusgaten af met een speciale huidflap. Europese otters kunnen wel 4 minuten onder water blijven! Vanaf het land zijn ze dan bijna niet te zien. Alleen de luchtbubbels die tussen hun vacht omhoog komen verraden waar de otter zwemt.

Voor mij geen selfie

Social media staat er vol mee: beelden van otters die door mensen worden gehouden. Voor het dier betekent dit een leven in een kleine kooi met veel stress. Wereldwijd is er een grote (illegale) handel in wilde dieren, die mede door selfies met wilde dieren wordt aangewakkerd. Wil je helpen om wilde dieren te beschermen? Deel of like geen foto’s van wilde dieren die bij mensen thuis wonen of worden vastgehouden.

Europese otter in het water in GaiaZOO

EEP | Managementprogramma

Het EAZA Ex situ Program (EEP) is een Europees managementprogramma voor (bedreigde) diersoorten. Binnen de EEP’s wisselen EAZA dierentuin hun dieren actief uit met elkaar. Zo kunnen we een genetisch gezonde populatie behouden. Daarnaast werken we ook samen op het gebied van educatie, onderzoek en natuurbehoud.

De Europese otters in GaiaZOO zijn onderdeel van het Europees managementprogramma. Diverse jongen zijn verhuisd naar andere Europese dieren en binnen deze populatie zijn er vanuit dierentuinen Europese otters uitgezet in het wild.

Europese otter kijkt in camera close-up in GaiaZOO

Kom je vandaag naar GaiaZOO?