DWERGGANS

Anser erythropus

ALLES OVER DE DWERGGANS
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Vlugge vlieger

Dwergganzen broeden in koppels en hebben tijdens het broedseizoen eigen territorium. Ze bouwen hun nest in de buurt van water, verscholen tussen de beplanting. Na het broeden komen de volwassen vogels in de rui en verliezen ze hun oude vliegveren. De kuikens van de dwerggans kunnen al vliegen als ze één maand oud zijn. Ze groeien zo snel, omdat ze met hun ouders mee moeten trekken naar het overwinteringsgebied.

Eigenschappen van de dwerggans

Icoon Taiga - Wit
Gebied
Taiga
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Rand van taiga-bossen
Status
Kwetsbaar
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
15 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Herbivoor
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
1,5-2 kg
Icoon Grootte - Wit
Grootte
53-66 cm
Icoon Broedtijd draagtijd vogels - Wit
Broedtijd
28-30 dagen
Icoon Aantal jongen vogels - Wit
Aantal eieren
3-5 eieren
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Gemengde groep
Icoon Familie - Wit
Familie
Eend-achtigen

Leefgebied

Dwergganzen leven in gebieden met laaggelegen moerassen, korte graslanden, toendra’s en aan randen van taiga-bossen in de buurt van wetlands.

Dwerggans in water

De overwinteringsgebieden van de dwerggans liggen voornamelijk in Oost- en Zuid-Europa. Daar kunnen ze tijdens de winter nog eten vinden. Hun broedgebied is in deze periode namelijk bedekt met een dikke laag sneeuw. Een klein aantal dwergganzen overwintert in Nederland.

Trektocht

Wist je dat dwergganzen… tijdens het broedseizoen in paartjes leven?

Pleegouders

De dwergganzen die in Nederland overwinteren zijn geboren in Scandinavië via een herintroductie project. In de jaren 80/90 hebben ze daar eieren van dwergganzen uit Azië onder broedende brandganzen gelegd. De trekroute van deze pleegouders was een stuk veiliger dan die van de dwergganzen. En het bleek te werken! De dwergganzen vertrokken met de brandganzen via een veiligere route naar onder meer Nederland. Nu zijn er jaarlijks enkele dwergganzen te zien in ons land.

Dwerggans in water

Door stroperij en verstoring is het aantal dwergganzen sterk gedaald. In Scandinavië zetten dierentuinen en natuurorganisaties dwergganzen uit in veilige gebieden. Daarnaast proberen ze via wetgeving broedgebieden te beschermen en jacht te verminderen.

Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. De dwerggans heeft de status ‘kwetsbaar’. Dat betekent dat het aantal dwergganzen sterk achteruit gaat en de soort het risico loopt om bedreigd te worden.

Terug naar het wild

EEP | Managementprogramma

Het EAZA Ex situ Program (EEP) is een Europees managementprogramma voor (bedreigde) diersoorten. Binnen de EEP’s wisselen EAZA dierentuin hun dieren actief uit met elkaar. Zo kunnen we een genetisch gezonde populatie behouden. Daarnaast werken we ook samen op het gebied van educatie, onderzoek en natuurbehoud.

De dwergganzen die in GaiaZOO leven zijn onderdeel van het Europees managementprogramma. In Scandinavië zijn al meerdere dwergganzen vanuit EEP uitgezet in natuur om de wilde populatie te versterken.

Dwerggans in water

Andere dieren uit de Taiga

Wil je weten welke dieren er nog meer in het bied Taiga wonen?

Kom je vandaag naar GaiaZOO?