CHINESE ZAAGBEK

Mergus squamatus

ALLES OVER DE CHINESE ZAAGBEK
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Achter het net vissen

De Chinese zaagbek krijgt veel te verduren in het wild. Door ontbossing, illegale jacht en bijvangst in visnetten is hun aantal sterk gedaald. Onderzoek naar hun overwinteringslocaties is belangrijk om nieuwe beschermde gebieden aan te wijzen.

Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. De Chinese zaagbek heeft de status ‘bedreigd’. Dat betekent dat het aantal Chinese zaagbekken in de natuur sterk is afgenomen en dat de kans groot is dat hij binnen 30 jaar uitsterft in het wild.

close-up Chinese zaagbek

Eigenschappen van de Chinese zaagbek

Icoon Taiga - Wit
Gebied
Taiga
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Bossen, moerassen, kusten
Status
Bedreigd
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
8 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Carnivoor
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
1,1 kg
Icoon Grootte - Wit
Grootte
62 cm
Icoon Broedtijd draagtijd vogels - Wit
Broedtijd
32 dagen
Icoon Aantal jongen vogels - Wit
Aantal eieren
8-12
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Koppels, kleine groepen
Icoon Familie - Wit
Familie
Duik-eenden

Leefgebied

De Chinese zaagbek komt voor in gebieden met snelstromende bergrivieren, binnenlandse moerassen en langs kusten van zeeën.

Verenkleed Chinese zaagbek

EEP Mangementprogramma

Het EAZA Ex situ Program (EEP) is een Europees managementprogramma voor (bedreigde) diersoorten. Binnen de EEP’s wisselen EAZA dierentuin hun dieren actief uit met elkaar. Zo kunnen we een genetisch gezonde populatie behouden. Daarnaast werken we ook samen op het gebied van educatie, onderzoek en natuurbehoud.

De Chinese zaagbekken die in GaiaZOO leven zijn onderdeel van het Europees managementprogramma. In 2022 zijn de eerste kuikens uit het ei gekropen!

De Chinese zaagbek is een duikeend, maar hun snavel wijkt sterk af van andere eenden soorten. Ze zijn namelijk één van de slechts vier soorten zaagbekken die wereldwijd voorkomen. Met hun gespecialiseerde dunne, ‘tandige’ snavel (de ‘zaag’ in de bek) kunnen ze perfect gladde en glibberige vissen vangen. Ook kunnen ze met deze dunne snavel beter kleine insectenlarve te pakken krijgen op de bodem van de snelstromende rivieren waar de zaagbekken leven.

Glibberig hapje

In het broedseizoen leven gezoomde zaagbekken voornamelijk in snelstromende rivieren in het taiga gebied. Daar zijn veel insecten te vinden voor de kuikens. In de winter vertrekken ze naar meren, rivieren en lagoons. De zaagbekken migreren maar kleine stukken tussen hun broed- en overwinteringsgebied.

Korte trektocht

Andere dieren uit de Taiga

Wil je weten welke dieren er nog meer in het bied Taiga wonen?

Kom je vandaag naar GaiaZOO?