BOSRENDIER

Rangifer tarandus fennicus

ALLES OVER HET BOSRENDIER
Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

Wist je dat rendieren echt rendiermos eten? Dit korstmos groeit veel op de toendra en is zelfs tijdens de ijzige wintermaanden te vinden. Het plantje lijkt een beetje op de vertakkingen van een rendiergewei.

Door hun graasgedrag houden bosrendieren toendra’s open en zorgen ze ervoor dat bossen niet dichtgroeien. Voor grote roofdieren zoals de wolf, lynx en veelvraat zijn bosrendieren een belangrijke prooi. Er leven maar weinig andere grote prooidieren in deze gebieden.

Eigenschappen van het bosrendier

Icoon Taiga - Wit
Gebied
Taiga
Icoon Habitat - Wit
Leefgebied
Open naaldbos
Status
Kwetsbaar
Icoon Levensduur - Wit
Leeftijd
♂ 9-10 jaar, ♀ 14-15 jaar
Icoon Voedsel - Wit
Voedsel
Herbivoor (planten-eter)
Icoon Gewicht - Wit
Gewicht
100-150 kg
Icoon Grootte - Wit
Grootte
150-170 cm lang
Icoon Draagtijd zoogdieren - Wit
Draagtijd
6,5-8 maanden
Icoon Aantal jongen zoogdieren - Wit
Aantal jongen
1 jong
Icoon Leefwijze - Wit
Leefwijze
Harem van 3 tot 55 dieren
Icoon Familie - Wit
Familie
Hert-achtigen

Leefgebied

Bosrendieren leven vooral in open naaldbos met veel korstmos.

bosrendier tussen stenen in GaiaZOO

De weg is weg

Bosrendieren worden beperkt in hun migratie door de aanleg van wegen. Ook verdwijnen stukken bos vanwege industrie of mijnbouw. Warmere temperaturen in Finland veroorzaken een stijging in het aantal muggen, die ziektes onder de bosrendieren verspreiden. Wetgeving zorgt ervoor dat migratieroutes beter kunnen worden beschermd. Ook is er een uitzetprogramma opgestart waarbij bosrendieren vanuit dierentuinen de wilde populaties versterken.

Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. Het bosrendier heeft de status ‘kwetsbaar’. Dat betekent dat het aantal bosrendieren sterk achteruit gaat en de het risico loopt om bedreigd te worden.

rendier in de sneeuw in GaiaZOO

EEP | Managementprogramma

Het EAZA Ex situ Program (EEP) is een Europees managementprogramma voor (bedreigde) diersoorten. Binnen de EEP’s wisselen EAZA dierentuin hun dieren actief uit met elkaar. Zo kunnen we een genetisch gezonde populatie behouden. Daarnaast werken we ook samen op het gebied van educatie, onderzoek en natuurbehoud.

De kudde bosrendieren in GaiaZOO speelt een belangrijke rol binnen het EEP managementprogramma. Diverse jongen zijn verhuisd naar andere Europese dierentuinen en binnen deze populatie zijn er vanuit dierentuinen bosrendieren uitgezet in Finland.

rendier met jong in GaiaZOO

Klikkende poten

Ssst… Luister eens goed als de bosrendieren langs komen lopen! Want er komt een klikkend geluid vanuit hun poten. Dit komt door de beweging van pezen die langs een bot schuiven. Onderzoekers denken dat dit een aanpassing is om hun kuddegenoten op geluid te kunnen volgen. Want tijdens een sneeuwstorm of in een dichtbegroeid bos zijn de dieren lastig te zien.

groep bosrendieren in GaiaZOO

Andere dieren uit de Taiga

Wil je weten welke dieren er nog meer in het bied Taiga wonen?

Kom je vandaag naar GaiaZOO?