045 567 60 70
Tijdens kantooruren

Gaia Nature Fund Nieuws: buizerds en korenwolven

Sinds de terugkeer van de korenwolf op Limburgse akkers is hij erbij betrokken geweest. Gerard Müskens weet dan ook alles van dit typische Limburgse knaagdier. Maar hij wil nog meer weten. Bijvoorbeeld waarom het gemiddeld aantal jongen van korenwolven de laatste jaren afnam. Of hoe we de predatiedruk op korenwolven kunnen beperken. Onderzoek toont namelijk aan dat 80% van het aantal overleden korenwolven te wijten is aan roofdieren. Er zijn al diverse oplossingen voor gevonden, maar er valt nog meer winst te behalen. Het Gaia Nature Fund steunt het nieuwe onderzoek dat Gerard aan buizerds gaat doen, ter bescherming van de korenwolf.


Buizerd-Heer-c

Om de korenwolf een grotere overlevingskans te geven, wist Gerard in samenwerking met boeren in de afgelopen jaren de zogenaamde arenstripper in te zetten. Deze oogstmachine haalt alleen de korrels van het graan, maar laat de rest van de plant staan. Zo blijft er voldoende dekking op de akkers waardoor korenwolven geen lopende schietschijven zijn en hebben boeren toch de opbrengsten van hun graan. Ook werden specifieke rasters rond hamsterreservaten geplaatst om vos, steenmarter en hermelijn, maar ook honden en katten, op afstand te houden. Maar dit werkt uiteraard niet voor de buizerd, andere roofvogels of uilen...

Buizerds en korenwolven 

Om de predatie door buizerds in het hamstergebied te beperken, wil Gerard meer weten over hun jachtgedrag. En dan met name gedurende het voortplantingsseizoen. Want juist dan moeten vrouwtjes in leven blijven en moeten jonge korenwolven de kans krijgen om een eigen territorium te vinden. Daarom heeft Gerard diverse buizerds voorzien van een GPS zender. En dat is baanbrekend, want er zijn nog nauwelijks andere gegevens van gezenderde buizerds bekend. Gerard heeft al decennia lang ervaring met het zenderen en het monitoren van vogels en andere dieren. De zenders leveren zeer waardevolle detail-informatie over de leefwijze van de roofvogels en hoe ze het terrein gebruiken. Daarmee kunnen we achterhalen waarom bepaalde percelen in bepaalde periodes aantrekkelijk zijn en op andere momenten juist weer niet.

Beter overleven

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hoopt Gerard beter aan te kunnen geven hoe het beheer van de hamsterakkers kan worden aangepast om de overleving van de korenwolf te vergroten.
GaiaZOO gelooft dat de korenwolf thuishoort in de lössgrond van de Zuid-Limburgse akkers. Daarom fokken we sinds 2006 achter de schermen korenwolven. Sindsdien zijn al bijna 1.500 korenwolven vanuit GaiaZOO uitgezet in de Limburgse akkerreservaten. Omdat wij het belangrijk vinden dat deze dieren een grotere overlevingskans verdienen, steunt het Gaia Nature Fund dit nieuwe onderzoek naar buizerds.

 

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO