Witoogeend


witoogeend vrouw

Aythya nyroca

Witoogeenden leven in dicht begroeide meren, rivierdelta’s en moerassen. In het ondiepe water zoeken ze duikend naar voedsel. Ze eten van alles: zaden, waterplanten, wormen, slakken, kreeftachtigen, waterinsecten en kleine vissen. Het vrouwtje verzorgt in haar eentje de nestbouw, het broeden en het opvoeden van de kuikens. Net als andere eendensoorten, ruien volwassen witoogeenden na het broedseizoen, zodat ze met stevige nieuwe veren aan de trektocht kunnen beginnen. 

Verspreidingsgebied

verspreidingsgiebied witoog eend

Terug naar alle dieren

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO