Waldrapp ibis


waldrapp ibis

Geronticus eremita

Waldrapp ibissen zijn ernstig bedreigd. Om hen te beschermen zijn fok- en uitzet programma’s opgezet. Daardoor leven ze nu ook weer in de Alpen en in Spanje. Met hun lange, kromme snavel prikken Waldrapp ibissen in de grond, op zoek naar kevers, hagedissen en andere kleine dieren. Ze leven meestal in droge, schaars begroeide gebieden. Je kunt vast wel zien waarom deze ibis ook wel kaalkop ibis wordt genoemd!

Vanuit het Gaia Nature Fund steunt GaiaZOO de waldrapp ibis, lees meer over het project!

Verspreidingsgebeid

Het huidige verspreidingsgebied van de Waldrapp ibis is zeer klein. De kust van Marokko, Syrië en zuidelijk Turkije zijn de laatste gebieden waar de soort nog in het wild leeft. Het is een sociale vogel die in kleine kolonies leeft en foerageert. Ze zoeken hun voedsel bij voorkeur op droge steppe en in rotsachtige gebieden. De Waldrapp ibis heeft een uiteenlopend dieet en jaagt op insecten, slakken, padden en hagedissen. Met hun lange, gebogen snavel kunnen ze de prooidieren gemakkelijk uit spleten in de grond peuteren.

Samen

De Waldrapp ibis is monogaam: dat betekent dat een koppel gedurende hun hele leven samen blijft. Tussen het mannetje en vrouwtje ontstaat door specifieke gedragingen een speciale band. Rond hun derde jaar zijn Waldrapp ibissen geslachtsrijp en gaan ze op zoek naar een potentiële partner

Als de koppels eenmaal gevormd zijn, volgen meerdere paringen en zal het vrouwtje 2 tot 4 eieren leggen (in de periode tussen maart en mei). Na een broedtijd van ongeveer 25 dagen komen de eieren uit. De kuikens zijn aanvankelijk hulpeloos. Daarom voeren zowel het mannetje als het vrouwtje hen op het nest. Pas na 50 dagen kunnen de jongen vliegen en verlaten het ouderlijk nest.

Fokprogramma

Helaas is in de afgelopen 20 jaar het aantal Waldrapp ibissen in het wild hard achteruit gegaan. Hun leefgebied verdwijnt in rap tempo door menselijk invloeden. De intensieve landbouw en verstoring van broedlocaties zijn hierbij de grootste bedreigingen. Fokprogramma’s in dierentuinen zoals GaiaZOO, zijn dan ook noodzakelijk voor het voortbestaan van de soort.

Maar ook in de landen waar nog Waldrapp ibissen leven zetten organisaties zich in om de soort te beschermen. Zo bieden ze de bevolking bijvoorbeeld alternatieve werkzaamheden en creëren meer bewustwording middels educatie. Maar ook worden op diverse plekken Waldrapp ibissen teruggebracht naar de natuur. Het Gaia Nature Fund, de natuurbehoudstichting van GaiaZOO, geeft financiële steun aan een project in Marokko. Dankzij hun werk, is het aantal Waldrapp ibissen aldaar de afgelopen decennia weer licht toegenomen.

Verspreidingsgebied

verspreidingsgiebied waldrapp ibis

Terug naar alle dieren

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO