Nieuwe huisstijl voor GaiaZOO. Het doorvoeren van alle huisstijlelementen vergt veel tijd. Dat geldt vooral voor onze website. Voor het einde van het jaar staat onze nieuwe website online. Houd het in de gaten! Lees meer.

Rode ibis


Rode ibis foto 1

Eudocimus ruber

De rode ibis is een zogenaamde waadvogel. Samen met reigers en roze lepelaars leeft hij in de waterrijke gebieden van Zuid-Amerika. Met zijn lange, kromme snavel zoekt de rode ibis in de modder naar prooien zoals krabben, mosselen, slakken en insecten. Het rode verenkleed ontstaat door de roodgekleurde garnaaltjes die op zijn menu staan. Door de positie van de ogen kan de rode ibis langs zijn snavel omlaag kijken om prooien te vangen. De neusgaten zitten aan de snavelbasis, zodat hij gewoon kan ademen als hij met zijn snavel in de modder of het water wroet. 

Ontdek meer over snavels en poten van vogels!

Weetjes

  • Rode ibissen leven samen in kolonies
  • Rode ibissen foerageren zowel in zoet- als zoutwater
  • Jonge rode ibissen zijn donker grijsbruin met een lichte buik. Pas later krijgen ze de kenmerkende rode kleur

Verspreidingsgebied

Rode Ibis

Terug naar alle dieren

Deel deze pagina
Tickets reserveer hier

Beelden van de rode ibis

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO