Marmertaling


marmertaling

Marmaronetta angustirostris

De marmertaling leeft bij ondiep water met dichtbegroeide oevers. Ze stemmen hun menu af op het seizoen. Voor en tijdens het broeden eten ze vliegen, muggen, wormen en mosselachtigen. In najaar en winter kleine zaden en waterplanten. De kuikens eten vooral uitkomende dansmuggen. Marmertalingen vinden hun voedsel door schnabbelend met de snavel het water te filteren. Net als andere eendensoorten vormen marmertalingen buiten het broedseizoen grote groepen.

Verspreidingsgebied

verspreidingsgiebied marmer taling

Terug naar alle dieren

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO