Hop

De hop verblijft op dit moment achter de schermen in GaiaZOO.


hop

Upupa epops

Het leefgebied van hoppen moet aan twee belangrijke eisen voldoen. Het moet met kort gras begroeid zijn of kaal, om voedsel te kunnen vinden. En er moeten bomen of andere structuren zijn met holen om in te broeden. Met hun lange, gekromde snavel eten hoppen vooral insecten zoals krekels, rupsen, kevers en mieren. Als het vrouwtje de eieren en jongen bebroedt, voert het mannetje haar in het nesthol.

Verspreidingsgebied

verspreidingsgiebied hop

Terug naar alle dieren

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO