Europese boomkikker


Europese boomkikker - afb website

Hyla arborea

Europese boomkikkers waren ooit ruim verspreid over Nederland, maar zijn sterk achteruit gegaan in aantal. Het is dan ook een bedreigde diersoort in Nederland. Deze grasgroene kikker wordt zo’n 5 cm groot en heeft zuignapjes aan het uiteinde van zijn ‘vingers’ waarmee hij goed kan klimmen. De Europese boomkikker leeft voornamelijk op het land en is te vinden in bosrijke gebieden met veel struweel (braamstruiken e.d.). In de paartijd is de Europese boomkikker vaker in en rondom water te vinden. Hun dieet bestaat voornamelijk uit insecten.

Terug naar alle dieren

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO